Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΑΠΑ

Από τις 14 Δεκεμβρίου 2021 έως και τις 19 Δεκεμβρίου 2021, τα εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετείχαν σε ηλεκτρονική μυστική ψηφοφορία για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου και συγκεκριμένα για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου (Δ.Σ.) και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.).

Πραγματοποίησαν εγγραφή 1386 απόφοιτοι, ενώ ψήφισαν 935.

Για το ΔΣ εξελέγησαν:

Καρασαρίνης Ανδρέας 706 σταυροί προτίμησης

Τσιαγκλιώτης Κώστας 521

Κομονταχάκης Ιωάννης 450

Στρατηγέλλης Γεώργιος 444

Δημητρουλόπουλος Δημήτρης  431

Τσούλος Κώστας 425

Αθανασόπουλος Άγγελος 375

Σάρδη Χρυσούλα 338

Αραπέτσικας Αλέξανδρος 265

Χειμαριώτης Στυλιανός 241

Κείσογλου Παναγιώτης 203

Και αναπληρωματικοί

Μαλασίδη Φλώρα 194

Μπεκατώρος Γρηγόρης 186

Χασιλτζόγλου Γεώργιος 118

Στολάκης Κωνσταντίνος 116

Τζανής Σωτήριος 106

Κλούβας Ισίδωρος 83

Σπάσος Στέργιος 82

Λιόφαγος Κωνσταντίνος 81

Παπαδοπούλου Κυριακή 80

Θεοδώρου Σοφία 64

Καρανικόλα Σωτηρία 51

 

Στις 20 Δεκεμβρίου διεξήχθη το 1ο ΔΣ στο οποίο συζητήθηκαν οι πρώτες βασικές σκέψεις για το πως θα κινηθεί ο Σύλλογος και ο ορισμός του ΔΣ.

Σύμφωνα με την απόφαση των εκλεγμένων μελών του ΔΣ αποφασίστηκε:

Πρόεδρος: Καρασαρίνης Ανδρέας (Τμήμα Κοινωνιολογίας)

Αντιπρόεδρος : Τσιαγκλιώτης Κώστας  (Τμήμα Κοινωνιολογίας)

Β Αντιπρόεδρος : Αραπέτσικας Αλέξανδρος (Τμήμα Κοιν. Ανθρωπολογίας και Ιστορίας)

Γενικός Γραμματέας: Κομονταχάκης Ιωάννης (Τμήμα Γεωγραφίας)

Ειδικός Γραμματέας: Κείσογλου Παναγιώτης (Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας)

Ταμίας και αρμόδιος για την προβολή, την εξωστρέφεια και τα social media του Συλλόγου : Στρατηγέλλης Γεώργιος (Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας)

Αρμόδιος οργανωτικού και μηχανογράφησης : Δημητρουλόπουλος Δημήτρης (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων)

Αρμόδιος επαγγελματικών δικαιωμάτων των τμημάτων: Τσούλος Κώστας (Τμήμα Κοινωνιολογίας)

Αρμόδιος συνεργασίας με τους ήδη υφισταμένους Συλλόγους, και Διεθνών Σχέσεων του Συλλόγου   :Αθανασόπουλος Άγγελος  (Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών )

Αρμόδιος κλιματικής αλλαγής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης : Χειμαριώτης Στυλιανός   (Τμήμα Γεωγραφίας)

 

Αρμόδια διασύνδεσης του ΣΑΠΑ με την αγορά εργασίας:  Μαλασίδη Φλώρα (Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας)

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                     Ο Γενικός Γραμματέας

Καρασαρίνης Ανδρέας                                                                                  Κομονταχάκης Ιωάννης