Αποτελέσματα εκλογών

Από τις 14 Δεκεμβρίου 2021 έως και τις 19 Δεκεμβρίου 2021, τα εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετείχαν σε ηλεκτρονική μυστική ψηφοφορία για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου και συγκεκριμένα για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου (Δ.Σ.) και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.).

Τα αποτελέσματα των εκλογών μπορείτε να τα δείτε εδώ:
Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής Αποτελεσμάτων Αρχαιρεσιών ΣΑΠΑ 2021.