Σύλλογος Αποφοίτων
Πανεπιστημίου Αιγαίου

Με χαρά σας καλωσορίζουμε στη σελίδα του Συλλόγου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου!

Κατόπιν  της πρωτοβουλίας της Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο Σύλλογος μας έχει συσταθεί!

Ευελπιστούμε στην ανάπτυξη ενός κοινού φυσικού και συμβολικού χώρου για τους Αποφοίτους και τις Απόφοιτες όλων των κύκλων Σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών.

Ένα κοινό χώρο που στοχεύει στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ μας με το Ίδρυμα, αποσκοπώντας στην ενημέρωση όλων μας για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία όλων των αποφοίτων, στη βέλτιστη υποστήριξη των δικαιωμάτων μας σε ακαδημαϊκό και εργασιακό επίπεδο, καθώς και την καλύτερη διασύνδεσή μας με την αγορά εργασίας.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στα χρόνια λειτουργίας του έχει επιδείξει σημαντικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο, προάγοντας την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων ποικιλοτρόπως. Αυτό το έργο καλούμαστε να προωθήσουμε και να ενισχύσουμε, ευελπιστώντας στην παρουσία και τη συμβολή όλων μας!

Καλή μας Αρχή!

Το ΔΣ του Συλλόγου

Δείτε το καταστατικό μας

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Σκοπός του συλλόγου

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε, αποσκοπώντας στη συνεχή επαφή και συνεργασία των μελών της ακαδημαϊκής οικογένειας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και μετά την ολοκλήρωση σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών του.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλέκομαι

Οι επιτροπές νησιών θα αποτελούνται από αποφοίτους και απόφοιτες των Τμημάτων που εδρεύουν στα αντίστοιχα νησιά του Ιδρύματος. Στόχος των Επιτροπών είναι η άμεση ενημέρωση του Συλλόγου σχετικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι και οι απόφοιτοι από τα αντίστοιχα Τμήματα, καθώς και η σύνδεση του Συλλόγου με την τοπική κοινωνία.

Οι επιτροπές νησιών θα αποτελούνται από αποφοίτους των Τμημάτων που εδρεύουν στα αντίστοιχα νησιά του Ιδρύματος. Στόχος των Επιτροπών είναι η άμεση ενημέρωση του Συλλόγου σχετικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι από τα αντίστοιχα Τμήματα νησιά, καθώς και η σύνδεση του Συλλόγου με την τοπική κοινωνία.

Αυτές ορίζονται από το ΔΣ μετά τις εκλογές που πραγματοποιούνται ανά δύο χρόνια και είναι επταμελείς.

Μάθετε περισσότερα

Τελευταία νέα & Εκδηλώσεις

Όλα τα νέα Όλες οι εκδηλώσεις