Όροι χρήσης

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, κ.ά., εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό και διεθνές δίκαιο.

Το περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, κ.λπ., που ενδεχομένως διασυνδέονται με τον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου δεν συντηρούνται ή ελέγχονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ως εκ τούτου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, ή την ορθότητα άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων ή υπηρεσιών που ενδεχομένως να διασυνδεθούν με τον ιστότοπό του.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν παρέχει εγγύηση για τη χρήση των συνδέσμων (links) που περιλαμβάνονται στον ιστότοπό του και δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων ή υπηρεσιών, που διασυνδέονται με αυτόν.

Κάθε πληροφορία ή οδηγία που αναφέρεται στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου δεν υποκαθιστά τα επίσημα έγγραφα, όπως κανονισμοί, εγκύκλιοι, κ.ά. Ο επισκέπτης του ιστότοπου οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες και οδηγίες του ιστότοπου, οι οποίες ενδέχεται να μην είναι επίκαιρες, με τα σχετικά επίσημα έγγραφα και να απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου για διευκρινίσεις.