Σκοπός του Συλλόγου

Ενδυναμώνουμε τις συναδελφικές σχέσεις των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου