ΤΣΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Eίμαι απόφοιτος του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάτοχος Master in Business Administration του University of Kentucky και του ΠΑΔΑ.  Eργάζομαι τα τελευταία χρόνια στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στον τομέα της Επικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στη Μυτιλήνη από το 2011 μέχρι το 2015 εκλέχθηκα Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Κοινωνιολογίας για 2 χρόνια, επίσης συμμετείχα στα όργανα συνδιοίκησης του Πανεπιστημίου όπως τη Γενική Συνέλευση τμήματος, τα συμβούλια Φοιτητικής Μέριμνας και τη Σύγκλητο.

Είναι ιδιαίτερη χαρά να συμμετέχω στο Σύλλογο Αποφοίτων έχοντας ως στόχο την ανάδειξη των σχολών και του πανεπιστημίου.

Επιστροφή στα μέλη του Δ.Σ.