ΧΑΜΑΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Η απόφασή μου να συμμετάσχω στις εκλογικές διαδικασίες του Συλλόγου Αποφοίτων απορρέει από τη συνεχή μου δέσμευση στον χώρο της φοιτητικής εκπροσώπησης. Μετά από δύο χρόνια ως πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών μου σπουδών, και των δύο χρόνων ως εκπρόσωπος διδακτορικών φοιτητών, έχω αποκτήσει πλούσια εμπειρία στην επικοινωνία με διάφορα διοικητικά όργανα και φοιτητές για την αντιμετώπιση αναγκών καιπροκλήσεων. Κάποιες σημαντικές διεκδικήσεις στις οποίες συμμετείχα ενεργά στο παρελθόν, ήταν αυτή για την απόκτηση του τίτλου της Πολυτεχνικής Σχολής με το Υπουργείο Παιδείας αλλά και αυτή για την ένταξη του τμήματός μας στο ΤΕΕ, αποκτώντας τελικά τα δικαιώματα του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης.

Συνειδητοποιώντας την ζωτική σημασία της συνεργασίας μεταξύ του πανεπιστημίου και των αποφοίτων τόσο για την επαγγελματική αποκατάσταση όσο και για τη δικτύωση των μελών για τη δημιουργία συνεργιών και τη διατήρηση σχέσεων, στόχος μου είναι να συμβάλω στη δημιουργία μιας γέφυρας που θα συνδέει αυτούς τους δύο κόσμους. Με την ατομική σταδιοδρομία του καθενός μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, πολλοί φοιτητές έρχονται αντιμέτωποι με προκλήσεις που σχετίζονται με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα καθώς και τη μοναδικότητα του αντικειμένου των σπουδών τους σε πανελλαδικό επίπεδο.

Είμαι αφοσιωμένη στην επίτευξη αυτού του στόχου, καθώς και στην αναδειξη των αναγκών των αποφοίτων μέσα από έναν ισχυρό και πολυδιάστατο σύλλογο.

Η υποψήφια Διδάκτορας Θεοδώρα Χαμαϊδή σπούδασε στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. Ολοκληρώνοντας το προπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακάλυψε το ενδιαφέρον της για την έρευνα και την μελέτη τεχνολογιών με σκοπό τον επανασχεδιασμό παραδοσιακών/εγκαθιδρυμένων μεθόδων στους εργασιακούς χώρους. Παράλληλα ασχολείται με τον κλάδο της μελισσοκομίας, ενώ σχεδιάζει συστήματα συλλογής δεδομένων για την παρακολούθηση και την εξέλιξη των κυψελών από απόσταση. Οι στόχοι της εστιάζουν στην εξέλιξη της στο τομέα της σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων. Ως άτομο αναζητά ευκαιρίες και προκλήσεις, επιθυμεί να λάβει μέρος σε συνέδρια, workshops και διαγωνισμούς, με σκοπό τη διεύρυνση του πνευματικού της ορίζοντα και την απόκτηση νέων γνώσεων.

 

Επιστροφή στα μέλη του Δ.Σ.