ΤΖΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Βλέποντας την εξέλιξη του συλλόγου μας αυτόν το πρώτο χρόνο θέλω να συμμετάσχω ενεργά στις διαδικασίες . Έχοντας περάσει 15 χρόνια στο πανεπιστημίου Αιγαίου και συγκεκριμένα στην Μυτιλήνη στο τμήμα πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας πλέον που δεν ζω στο νησί μας θέλω να διατηρήσω ισχυρούς δεσμούς με την κοινότητα μας.

Επιστροφή στα μέλη του Δ.Σ.