ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ως απόφοιτη του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συμμετέχω κι
εγώ με αίσθημα ευθύνης, χαράς και τιμής στη δεύτερη εκλογική διαδικασία του Συλλόγου
Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως υποψήφιο μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Είναι
η δεύτερη φορά που συμμετέχω στις εκλογές του Συλλόγου Αποφοίτων κι υπάρχουν τρία βασικά
κίνητρα τα οποία με οδήγησαν στην απόφασή μου αυτή. Πιο συγκεκριμένα, (α) ακαδημαϊκά
κίνητρα σχετιζόμενα με τα οφέλη που δύναται να προσφέρει το δίκτυο συλλόγου αποφοίτων
στη θέση των διεθνών κατατάξεων αξιολόγησης και διεθνούς εξωστρέφειας του ακαδημαϊκού
μας ιδρύματος, (β) κίνητρα ευγενούς συνέργειας εκπεφρασμένης μέσω της μεταξύ
ομαδικότητας των συναποφοίτων οι οποίες/οποίοι με εφαλτήριο κι εφόδιο τις κοινές μας μα
συνάμα πολυνησιωτικές σπουδές μας συνθέτουμε ένα διαγενεανό μωσαϊκό εμπειριών. Αυτό το
εμπειρικό συνονθύλευμα εμπλουτισμένο με την τωρινή πορεία της καθεμιάς και του καθενός
αποφοίτου κατέχει την ήπια δυναμική να αποτελέσει δεξαμενή δημιουργίας καινοτόμων
συνεργειών. Στόχος είναι οι συνέργειες αυτές να λειτουργήσουν ανατροφοδοτικά αφενός για
την καθεαυτή ιδία στήριξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου στον χώρο των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων και του Συλλόγου Αποφοίτων του κι αφετέρου για τη συνένωση των αποφοίτων, και
(γ) πρακτικά κίνητρα τα οποία αφορούν την επιλογή μου να είμαι υποψήφια για την Εξελεγκτική
Επιτροπή. Ειδικότερα, μέσα από τη συμμετοχή μου στις εργασίες της γραμματείας
επαγγελματικών δικαιωμάτων με σκοπό τη δημιουργία πρότασης για τη θεσμοθέτηση των
επαγγελματικών δικαιωμάτων των τμήματων του Πανεπιστημίου Αγαίου έλαβα μια ελάχιστη
γεύση των θεμάτων των οποίων άπτεται ο Σύλλογος Αποφοίτων καθώς και για τη λειτουργία
του.

Κλείνοντας, αν μπορούσα να συνοψίσω μέσα σε πολύ λίγες γραμμές το ταξίδι μου στον Σύλλογο
Αποφοίτων αυτά τα δύο χρόνια που μόλις πέρασαν, θα έγραφα ότι εμπνεύστηκα από το όραμα
του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή για το Πανεπιστήμιο του Αρχιπελάγους, των τριών ηπείρων
και της mare nostrum. Καλό ταξίδι σε όλες κι όλους!

Facebook: https://www.facebook.com/katerina.pantoula
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/katerina-pantoula/
Instagram: https://www.instagram.com/pantoula.katerina/

Δείτε εδώ το βιογραφικό μου

Επιστροφή στα μέλη του Δ.Σ.