Συνάντηση του ΣΑΠΑ με τον Σύλλογο Αποφοίτων Μηχανικών Σχεδίασης και Προϊόντων και Συστημάτων της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Σύρου

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της γνωριμίας με τους ήδη υφισταμένους Συλλόγους Αποφοίτων των τμημάτων, πραγματοποίησε συνάντηση γνωριμίας με τον Σύλλογο Αποφοίτων Μηχανικών Σχεδίασης και Προϊόντων και Συστημάτων της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Σύρου

Το ΣΑΠΑ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Ανδρέας Καρασαρίνης, ο  Αντιπρόεδρος Κώστας Τσιαγκλιώτης, ο αρμόδιος Οργανωτικού Δημήτρης Δημητρουλόπουλος, ο αρμόδιος για τα επαγγελματικά δικαιώματα Κωνσταντίνος Τσούλος, η αρμόδια για τη σύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας Φλώρα Μαλασίδη . Το Σύλλογο Αποφοίτων του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης και Προϊόντων και Συστημάτων  εκπροσώπησε ο Πρόεδρός του Σπύρος Μποφιλάτος.

Ο ΣΑΠΑ ενημέρωσε για τους βασικούς τρεις  πυλώνες στους οποίους κινείται ήδη από την ημέρα της ίδρυσής του, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση με την αγορά εργασίας  και ο Σύλλογος Αποφοίτων Μηχανικών Σχεδίασης και Προϊόντων και Συστημάτων αντίστροφα αναφέρθηκε σε όλες τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί όλα αυτά τα χρόνια για να μπορέσει το τμήμα να έχει αρκετά καλή εικόνα στην αγορά εργασίας. . Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, δείχνοντας αφ΄ενός την όρεξη για συνεργασία και από τις δύο πλευρές, αφετέρου  την κοινή πορεία των δύο Συλλόγων με γνώμονα το όραμα για το μέλλον.