Συνάντηση του ΣΑΠΑ με την Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της γνωριμίας με τους ήδη υφισταμένους Συλλόγους Αποφοίτων των τμημάτων, πραγματοποίησε συνάντηση γνωριμίας με την Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος.

Το ΣΑΠΑ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Ανδρέας Καρασαρίνης, ο Αντιπρόεδρος Κώστας Τσιαγκλιώτης, ο αρμόδιος για τα επαγγελματικά δικαιώματα Κωνσταντίνος Τσούλος, η αρμόδια για τη σύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας Φλώρα Μαλασίδη, ο αρμόδιος για την εξωστρέφεια και προβολή του Συλλόγου Γεώργιος Στρατηγέλλης και ο αρμόδιος για το oργανωτικό του ΣΑΠΑ Δημήτρης Δημητρουλόπουλος. Την ΕΠΠΕ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Δημήτρης Πειρουνάκης και ο Γενικός Γραμματέας της Παναγιώτης Τασιός.

Ο ΣΑΠΑ ενημέρωσε για τους πυλώνες στους οποίους θέλει να κατευθυνθεί σε γενικό επίπεδο , καθώς και τον ουσιαστικό ρόλο που θα δοθεί για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή από τους απόφοιτούς μας. Η ΕΠΠΕ  αναφέρθηκε στα προβλήματα που συναντούν σήμερα  οι απόφοιτοι στο κομμάτι των επαγγελματικών δικαιωμάτων, καθώς και μας ενημέρωσε για όλες τις δράσεις που αναμένεται να πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα.  Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, δείγμα της καλής συνεργασίας που θέλουν να αναπτύξουν οι δύο Σύλλογοι, ενώ αποφασίστηκε σύντομα να επαναληφθεί η συνάντηση με την προοπτική να υπάρξουν κοινές δράσεις και εκδηλώσεις.