Συμμετοχή του ΣΑΠΑ σε ορκωμοσίες στη Χίο

Στην Πανεπιστημιακή μονάδα της Χίου πραγματοποιήθηκαν οι ορκωμοσίες στα εξής τμήματα:

ΤΟΔΙΤ

ΤΜΟΔ

ΤΔΕ

Τιμητικές πλακέτες προσέφερε εκ μέρους του ΣΑΠΑ στον πρώτο σε βαθμολογία στο προπτυχιακό και στα τρία τμήματα ο Σιδερής Κλούβας, Αρμόδιος για την Πανεπιστημιακή Μονάδα της Χίου.