Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της γραμματείας του ΣΑΠΑ: Κλιματικής Αλλαγής και Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της γραμματείας του ΣΑΠΑ: Κλιματικής Αλλαγής και Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης. Στόχος μας ήταν να συζητηθούν οι δράσεις που θα ακολουθηθούν για την ανάδειξη των επίκαιρων περιβαλλοντικών ζητημάτων καθώς και ο τρόπος ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών.
Στην γραμματεία συμμετείχαν τα μέλη του ΣΑΠΑ: Στέλιος Χειμαριώτης. Γιάννης Κομονταχάκης, Μιχάλης Μπάκας,Ιωάννα Παντελίδη, Μαρία Κώτη, Χαράλαμπος Καλακώνης, Παναγιώτης Ξυπολιάς, Στέργιος Σπάσος, Μάρκος Λαμπρινάκης, Γεωργία Παπαδοπούλου και Μπάντσος Γιώργιος.