Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της γραμματείας του ΣΑΠΑ: Εθελοντισμού και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της γραμματείας του ΣΑΠΑ: Εθελοντισμού και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  Στόχος μας ήταν να συζητηθεί η “ταυτότητα” του Συλλόγου για να αποκτήσουμε το αντίστοιχο εθελοντικό “αποτύπωμα” . Η πρώτη πρόταση που θα προταθεί στο ΔΣ προς έγκριση είναι η δημιουργία τράπεζας αίματος με στόχο να μπορέσουμε να συμβάλλουμε από την πλευρά μας και εμείς στο θεσμό της αιμοδοσίας.
Παράλληλα, συζητήθηκαν πλήθος προτάσεων , οι οποίες θα προγραμματιστούν τους επόμενους μήνες.
Στην γραμματεία συμμετείχαν τα μέλη του ΣΑΠΑ: Καρασαρίνης Ανδρέας ως Αρμόδιος της Γραμματείας, Ιφιγένεια Κουκούλη, Βασίλειος Μάζαρης, Γιαννιού Ματίνα, Ρένα Πολίτη και ο Ιωάννης Σκούτας.