Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της γραμματείας του ΣΑΠΑ για την προβολή, την εξωστρέφεια και τα social media

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της γραμματείας του ΣΑΠΑ για την προβολή, την εξωστρέφεια και τα social media.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε όσο αναφορά το οργανωτικό όπου έχει τεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και οι νέοι στόχοι ώστε να καταφέρουμε να προβάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις δράσεις και το έργο του Συλλόγου ενημερώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερους απόφοιτους.

Σε αυτή την πρώτη συνάντηση συμφωνήσαμε να θεσμοθετήσουμε μία συνάντηση ανά 20 μέρες. Επίσης ζητήθηκε από όλους τους συμμετέχοντες να προτείνουν πιθανές δράσεις και καμπάνιες που σχετίζονται με το ρόλο της γραμματείας και θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια του Συλλόγου, κάνοντας το ΣΑΠΑ πιο γνωστό στους απόφοιτους, αλλά και στο ευρύ κοινό.

Στην γραμματεία συμμετείχαν τα μέλη του ΣΑΠΑ: Στρατηγέλλης Γεώργιος ως Αρμόδιος της Γραμματείας, η Γεραζούνη Ευαγγελία, η Πλατανίτη Μαρία, ο Χόνδρος Διομήδης, Ο Καραευαγγέλου Παναγιώτης και ο Κατσακιώρης Δημήτριος.