Πραγματοποίηση ορκωμοσίας στη Σύρο

Πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία στην Πανεπιστημιακή Μονάδα στη Σύρο, στην οποία συμμετείχε και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Δημήτρης Παπαγεωργίου.

Ο ΣΑΠΑ απένειμε πλακέτα στο φοιτητή με την καλύτερη βαθμολογία, ενώ συγχρόνως έδωσε τα αναμνηστικά δωράκια στους τελειόφοιτους.

Το ΣΑΠΑ εκπροσώπησε η επικεφαλής για την Πανεπιστημιακή Μονάδα στη Σύρο Θοδώρα Χαμαίδη .