Πραγματοποίηση ορκωμοσίας στη Λέσβο

Πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Λέσβου, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από χρόνια στο Δημοτικό Θέατρο της Μυτιλήνης

Ο ΣΑΠΑ απένειμε πλακέτα στο φοιτητή με την καλύτερη βαθμολογία, ενώ συγχρόνως έδωσε τα αναμνηστικά δωράκια στους τελειόφοιτους.

 

Το ΣΑΠΑ εκπροσώπησε η επικεφαλής για την Πανεπιστημιακή Μονάδα στη Λέσβο, Έκτορας Καπηλάρης