Ορισμός Υπευθύνων για τα νησιά που εδρεύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2022

 

Αγαπητές/οί απόφοιτοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων κατά τη διάρκεια της 3ης συνεδρίασής του αποφάσισε για τη βέλτιστη και άμεση καθημερινή συνεργασία με τις μονάδες του Πανεπιστημίου, με τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και των τοπικών κοινωνιών να ορίσει ως Υπεύθυνους για κάθε ακαδημαϊκή μονάδα τους:

 

Οι Υπεύθυνοι των νησιών θα συμβάλλουν στην συντονισμένη καθημερινή επαφή του Συλλόγου με τις ακαδημαϊκές μονάδες των νησιών μας , όπως και για τη μεταφορά προβλημάτων προς το ΔΣ με στόχο την επίλυσή τους.

Βάσει του καταστατικού μας , άρθρου 19 παράγραφο 1 , το ΔΣ οφείλει να διεξάγει εκλογές στις πόλεις εκλέγοντας τοπικούς αντιπροσώπους. Μέχρι να προκηρυχθούν οι εκλογές το συντονισμό θα έχουν οι προαναφερθέντες απόφοιτοι.

Για την ακαδημαϊκή  μονάδα της Σύρου σύντομα θα ενημερωθείτε για τον αντίστοιχο Υπεύθυνο.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                    Ο Γενικός Γραμματέας

Καρασαρίνης Ανδρέας                                                                                  Κομονταχάκης Ιωάννης