Το καταστατικό μας

Μπορείτε να δείτε το καταστατικό του συλλόγου μας εδώ